Genom att använda och göra inköp på denna webbplats godkänner du följande villkor och bestämmelser. Vänligen läs dem noggrant innan du genomför något köp.

  1. Allmänt

1.1 Acceptans av villkor: Genom att göra inköp på denna webbplats erkänner och accepterar du dessa allmänna betalnings- och leveransvillkor (”Villkor och bestämmelser”). Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, vänligen avstå från att använda denna webbplats.

1.2 Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att ändra, uppdatera eller ändra dessa Villkor och bestämmelser när som helst utan föregående meddelande. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att säkerställa efterlevnad.

1.3 Tillämpliga lagar: Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår ur den omfattas av lagarna i den jurisdiktion där vårt företag är registrerat.

  1. Produktbeställningar

2.1 Tillgänglighet: Alla produkter och tjänster som visas på denna webbplats är föremål för tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet eller avbryta en produkt när som helst utan föregående meddelande.

2.2 Orderacceptans: Placeringen av en order garanterar inte dess acceptans. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera en order av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till otillgänglighet av en produkt, felaktiga priser eller produktinformation, eller misstanke om bedräglig verksamhet. I sådana fall kommer eventuella betalningar att återbetalas.

2.3 Prissättning och betalning: Alla priser som visas på webbplatsen är i angiven valuta och inkluderar inte eventuella tillämpliga skatter, frakt- eller hanteringsavgifter om inte uttryckligen anges. Betalning måste göras i sin helhet vid köptillfället genom de tillgängliga betalningsmetoderna som anges på webbplatsen.

2.4 Orderbekräftelse: Vid mottagande av din order skickar vi dig ett e-postmeddelande med bekräftelse på dina inköpsuppgifter. Detta e-postmeddelande utgör en bekräftelse och utgör inte acceptans av din order, om inte uttryckligen angivet.

2.5 Leverans sker till närmsta bussgodsterminal från dig.

  1. Leverans

3.1 Frakt: Vi strävar efter att behandla och skicka beställningar snabbt. Leveranstider och metoder kan variera beroende på destination och tillgänglighet av produkten. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att informera dig om eventuella förseningar eller ändringar i leveransen.

3.2 Risk för förlust: Risken för förlust och äganderätt för produkter som köpts på denna webbplats övergår till dig vid vår leverans till transportören. Vi ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår under frakt eller leverans.

3.3 Internationella beställningar: Internationella beställningar kan vara föremål för tullavgifter, skatter och avgifter som tas ut av destinationslandet. Dessa avgifter är mottagarens ansvar och kan variera beroende på lokala tullregler.

  1. Returer och återbetalningar

4.1 Returer: Produkten du beställer specialtillverkas enligt dina önskemål. Din beställning är därmed bindande och ångerrätt enligt konsumentköplagen gäller inte. Kontrollera därför noga att du uppgett rätt uppgifter innan betalning.

  1. Immateriell äganderätt

5.1 Ägande: Allt innehåll, varumärken, logotyper och immateriell äganderätt som visas på denna webbplats tillhör sina respektive ägare. Du får inte använda, kopiera, modifiera eller distribuera sådant material utan ägarens uttryckliga tillstånd.