Taksäkerhet och takskyddsprodukter

Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän.

Bäst Taksäkerhet Leverantör i Sverige

Skorstensskyddaren erbjuder allt inom taksäkerhets- och takskyddsprodukter.
Bland produkterna finns takfotsräcken, snörasskydd, takbryggor, takstegar, glidskydd, m.m.
Hör av dig till oss om du har frågor om någon särskild produkt eller för offert!

Säkerheten på våra tak är viktig

från den enskilda villaägare till yrkesmän. Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning.

Det är också viktigt att veta vem som ansvarar för vad. Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls.

Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs. Den som monterar ska se till att säkerhetsutrustningen monteras riktigt.

Vi på Skorstensskyddaren arbetar med flera välkända leverantörer inom detta segment, bl.a. Weland Stål, Lindab och CW Lundberg.

Exempel på taksäkerhetsprodukter

Livlinefästen & nockräcken

NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKEN

Används för att förankra livlinan vid tillfälliga arbeten på tak. Konsoler till Nock/Takfotsräcken monteras med c/c max 1200 mm. Rören är krympta i ena änden, detta gör att rören passar i varandra och skarven enbart behöver säkras med genomgående bult samtidigt som det gör det enkelt att skjuta i rören i fästena. Utförande enligt SS 831331.
Om taklutning är mindre än 1:10 (6 grader) används i stället livlinekroken.
Som takfotsräcke kan även snörasskydd i profildurk, gallerdurk och 3-rörs användas.
Takbrygga kan användas istället för nockräcke.
Du kan också kompletera befintliga takfotsräcken med snörasskyddstillsatser.

LIVLINEKROK

Livlinekrok används för att förankra livlinan vid tillfälliga arbeten på tak. Livlinefästen monteras c/c max 5000 mm. Livlinekrokar används i stället för nockräcke när taklutningen är mindre än 1:10 (6 grader). Till mindre hus kan det räcka med 2 st livlinefästen.

Snörasskydd

SNÖRASSKYDD MED 3 RÖR

Ett stabilt snörasskydd som lämpar sig bra för äldre tak där ett äldre utseende eftersträvas. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Rören är krympta i ena änden, detta gör att rören passar i varandra och skarven enbart behöver säkras med genomgående bult samtidigt som det gör det enkelt att skjuta i rören i fästena. Utförande enligt SS 831335

SNÖRASSKYDD I GALLERDUK

Ett kraftigt snörasskydd i svetsad gallerdurk för tuffa förhållanden. Finns även i ett utförande med små tappar som förhindrar att isen kan kana under på släta tak. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Durken placeras mot fästena och säkras med J-krok. Skarvas enkelt med genomgående bult. Utförande enligt SS 831335.

SNÖRASSKYDD I PROFILDURK

Weland Ståls mest sålda snörasskydd mycket beroende på den lätta vikten och det enkla montaget. Fungerar även som takfotsräcke.
Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Utförande enligt SS 831335.

SNÖKRATTA/SNÖSTOPP

Snökrattan är en unik produkt ämnad framförallt för falsade plåttak. Snökrattan uppfyller inte kraven enligt SS 831335. Är dock ett ypperligt komplement utplacerad på taket i flera rader som fördelar snötrycket och skapar ett jämnt snötäcke. Vilket sedan töar bort utan att isflak rutschar ner från taket. Enbart krattan fungerar bra på mindre takytor och vid lägre taklutningar. Snökrattan skarvas med överlapp i samband med montage till falsfästet.

SNÖRASSKYDDSTILLSATS

Till redan befintligt takfotsräcke kan man komplettera med snörasskyddstillsats för profildurk eller galllerdurk. (Bilden visar snörasskydd av gallerdurk).
Passar alla typer av gamla fästen. Tillsatsen kan även monteras till fäste typ 2, 4 och 6 utan rör.

Takbryggor

TAKBRYGGA I PROFILDURK

Weland Ståls lätta och stabila takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad.

Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516.

Du kan komplettera takbryggan med skyddsräcke för att förhindra fall längst utrymmningsvägar eller arbetsplan

SKYDDSRÄCKE FÖR TAKBRYGGA

Ett enkelt och stabilt räcke för att förhindra fall längs utrymningsvägar eller arbetsplan. Räcket monteras mot undersida av bryggmodulen. Ståndare c/c max 1200 mm. Används också till takstegar med annan typ av infästning

Skyddsräcken

SKYDDSRÄCKE PÅ TAK

Ett skydssräcke som är avsett för skydd vid takluckor, fönster, brandventilationer, lanterniner etc. Höjden på räcket är 500 mm. Ståndare c/c max 1200 mm. Räckesrören sticks enkelt i hörn- och avslutningsståndarna och låses med genomgående bult. Utförande enligt SS 831333.Går att göra i 3 utförande runt öppning: Helt varv (taklutning under 6 grader), U-format (taklutningar mellan 6-60 grader) och räcke på två sidor (taklutningar mellan 6-60 grader).För skyddsräcke till takstege och takbrygga, se respektive sida.

Skorstensprodukter

FÄLLBAR SKORSTENSPLATTFORM

Weland skorstensplattform levereras komplett med brygga och stödben. Plattformen är inställbar för olika taklutningar och skorstenshöjder. Om plattformen (i uppfällt läge) ligger mer än 1 meter under skorstenskrönet bör i stället stege med tillhörande plattform användas. Plattformen kan fällas ner när den inte används.

Vid längd på plattform över 1200 mm behöver extra bryggmodul beställas till.

SKORSTENSPLATTFORM

Till skorstensplattformarna använder vi vår standardbrygga i profildurk och räcke för takbrygga. Vid montage av Weland skorstensplattform rekommenderar vi att Welands skorstensband används.

SKORSTENSBAND

Vid montage i skorsten bör skorstensband alltid användas pga att skorstenen ”åldras” snabbare än andra murverk. Därför är inte fransk skruv, expander eller dylikt lämpligt att använda i skorsten.Flexibelt skorstensband med bara tre modulband. Dessa modulband täcker tillsammans med olika längder på gängstång alla skorstensmått från 350 x 350 mm till 1990 x 1990 mm och 140 x 720 till 1090 x 2890 mm. Vid beställning räcker det att du anger skorstensmåtten.

Taksteg och takstegar

TAKSTEGE

Lätt stege med bra stabilitet. Stegpinnen är profilerad för att ge ökat halkskydd och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Godkänd för infästning av livlina.Infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Utförande enligt SS-EN 12951.Vid taklutning under 20 grader kan Weland takbrygga användas som ”stege” eller gångväg i takfallets lutning.

BRYGGA SOM TAKSTEGE

Lätt stege med bra stabilitet. Stegpinnen är profilerad för att ge ökat halkskydd och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Godkänd för infästning av livlina.Infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Utförande enligt SS-EN 12951.Vid taklutning under 20 grader kan Weland takbrygga användas som ”stege” eller gångväg i takfallets lutning.

TAKSTEGE FÖR PANNTAK

Dessa taksteg har en rundad stegyta av halksäker profilplåt. Den rundade stegytan gör att steget passar praktiskt taget alla taklutningar. Stegen krokas fast runt bärläkten. Stegen är typgodkända och får användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m eller taklutning över 45°.

TAKSTEG PÅ PLÅTTAK

Våra taksteg på plåttak är en revolutionerande produkt som skruvas direkt i takplåten. Stegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 meter. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt.
Takstegen passar alla vanliga typer av takprofiler. Stegen lagerhålles komplett med skruv i varmförzinkat, rött och svart. Stegen kan monteras rakt över varandra eller i zick-zack mönster.

UNIVERSALTAKTSTEGE

Snökrattan är en unik produkt ämnad framförallt för falsade plåttak. Snökrattan uppfyller inte kraven enligt SS 831335. Är dock ett ypperligt komplement utplacerad på taket i flera rader som fördelar snötrycket och skapar ett jämnt snötäcke. Vilket sedan töar bort utan att isflak rutschar ner från taket. Enbart krattan fungerar bra på mindre takytor och vid lägre taklutningar. Snökrattan skarvas med överlapp i samband med montage till falsfästet.

VILLATAKSTEGE

En traditionell takstege med vinkeljärn i sidan och bockad rundstång som är utformad så att varje steg har ett inbyggt glidskyd i sidorna. Takstegen skall fästas både upptill och nedtill i taket.

Glidskydd

Ett universellt glidskydd som kan monteras på samtliga infästningar eller direkt på tak.

Infästningar – tegel- och betongpannor

INFÄSTNING MED FOTPLATTA

Snabb och enkel infästning av samtliga produktgrupper. Fotplattan används med fördel där det är svårt att komma åt under råsponten. T.ex. där man har luftspalt eller isolerade undertak och inredda vindar. Fotplattan är godkänd ned till 17 mm råspont / 12 mm plywood.

INFÄSTNING MED LÄKTFÄSTE

Enkel infästning där man har undertak av plastfilm, boardskiva eller spånskiva som inte medger infästning i undertak. Läktdimension måste vara minst 45 x 70 mm. Fästet krokas runt läkten och förankras med skruv. Fästet är godkänt till alla produktgrupper

Infästningar till släta tak

INFÄSTNING MED MOTLÄGG/SNABBFÄSTE

Snabbfästet är speciellt utvecklat för montering vid takfot och andra ställen där det är svårt att montera motlägg. Snabbfästet är godkänt för alla typer av infästningar i 22 mm råspont.

FÄSTE FÖR TÄTSKIKT

Infästning för taksäkerhet på tätskiktsmatta och takduk. Infästningen passar till samtliga produkter i Weland Ståls sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering oberoende av underlaget.

Tätplåten levereras i en förhöjd och en slät variant. Den förhöjda har förgängade hål för underlättande av montaget. Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i BRF-rapport R57:1990.

FÄSTE FÖR BAND- OCH SKIVTÄCKNING

FÄSTE FÖR FALSADE PLÅTTAK

Weland falsfäste för falsade plåttak. Infästningen sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Fästet passar till alla Welands produktgrupper.

Godkänt för montage på dubbelfalsad stål-, zink-, rostfri-, och kopparplåt. Finns även för dubbelfalsad aluminium och rostfri sömsvetsad fals i modifierat utförande.

Fäste för profilerade plåttak

INFÄSTNINGSPROFIL FÖR PROFILERADE PLÅTTAK

Weland infästningsprofil till profilerade plåttak, infästes enbart med självgängande skruv i minst 0,5 mm stålplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper. Vid beställning anges fabrikat och typ av plåt. Lagerföres till de vanligaste modellerna av profilerade plåtar.

Kombisteg

Taksteg för montage på panntäckta tak. Passar på tak med 25 eller 50 mm läkt.

Taksteg får användas på hus med max fasadhöjd 4 meter och max taklutning 45o. Taksteg får endast monteras rakt ovanför varandra. Min avstånd till skarv eller avslut på bärläkt 1000 mm. Taksteg får ej monteras på bärläkt mindre än 22 x 36 mm. Bärläkten skall ej ha vankant eller försvagande kvistar, lägst sort V. Underlaget skall vara utfört enligt takpanneleverantörens anvisningar.

Vi erbjuder även andra taksteg från Weland Stål.

Från 149kr.

Kontakta oss idag för professionell support!

Intresserad av taksäkerhet?

fyll i formuläret så återkommer vi snarast till dig.

    Epost*

    Adress*

    Telefon*

    Namn*

    Bild