Skorstensskyddaren AB erbjuder omfattande vägledning genom hela din eldstadsbeslutsprocess, som täcker överväganden som val av eldstad, installation, skorstenslösningar och taksäkerhet.

De inledande stadierna av denna process innefattar många frågor som kräver noggrann sortering och svar. Det är vid denna tidpunkt som konsultation med en expert blir avgörande. Du kan boka en digital konsultation, i butik eller vid behov en hemkonsultation med oss.

Under det här mötet kommer vi att bedöma möjligheten att ha en eldstad i ditt hem och, om tillämpligt, avgöra vilken typ som passar dina specifika behov. Låt oss börja med att ta upp dessa inledande frågor.

Steg 1

Fundera över dina behov och önskemål

Inled processen med att fundera över vad du önskar från din eldstad. Vill du ha en traditionell vedeldad eldstad eller en modern pelletskamin? Vilken stil passar bäst in i ditt hem? Ta dig tid att reflektera över dina preferenser och behov.

Steg 2

Kontakta Skorstensskyddaren AB för konsultation

Nästa steg är att kontakta oss på Skorstensskyddaren AB för en konsultation. Du kan välja mellan en digital konsultation, ett besök i vår butik eller en hemkonsultation efter behov. Under konsultationen kommer vi att diskutera dina önskemål och behov samt ge dig professionell vägledning.

Steg 3

Utvärdera möjligheten att installera en eldstad

Vi kommer att göra en noggrann bedömning av ditt hem för att utvärdera möjligheten att installera en eldstad. Detta innefattar att undersöka din nuvarande skorsten och takets säkerhet. Om det finns några utmaningar kommer vi att diskutera lämpliga lösningar.

Steg 4

Välj rätt typ av eldstad för dina behov

Baserat på våra diskussioner och utvärderingar kommer vi att hjälpa dig att välja rätt typ av eldstad för dina specifika behov. Vi kommer att ta hänsyn till faktorer som din budget, stilpreferenser och önskad användning för att rekommendera den bästa lösningen för dig.

Steg 5

Planera installationen

När vi har kommit överens om vilken typ av eldstad som passar dig bäst, kommer vi att planera installationen. Vi tar hand om allt från att ordna nödvändiga tillstånd till att säkerställa att installationen utförs enligt högsta standard.

Steg 6

Njut av din nya eldstad

Efter att installationen är klar är det dags att njuta av din nya eldstad! Koppla av och låt den sprida värme och trivsel i ditt hem medan du vet att den är installerad på ett säkert och professionellt sätt av Skorstensskyddaren AB.